Yochananof SuperMarket

yohananoff

Location: Kiryat Ekron
Size: 8,000 m2